Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
07.05.2013
UPC na GCM

Aké zvláštne skratky, poviete si. Preklad je však veľmi jednoduchý: niekoľko zástupcov Univerzitného pastoračného centra (UPC) v Nitre prišlo informovať  našich maturantov, ktorí sa čoskoro stanú vysokoškolákmi, o ponukách a možnostiach nitrianskeho UPC. Svoj program prezentovali vysokoškoláci formou krátkeho videa, fotiek a svedectiev. Tento krátky, ale veľmi živý vstup sa uskutočnil v piatok, 3. mája 2013 v triedach IV.A a IV.B.

Fotogaléria

viac

Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta dňa 24. júna 1859. Vtedy ešte netušil, že o pár desiatok rokov prenikne záujem o Červený kríž do sŕdc mladých študentov, ktorí sa s elánom zapoja so súťaže Družstiev prvej pomoci mladých (DPPM) organizovanej Nitrianskym spolkom Slovenského červeného kríža a získajú úžasné druhé miesto !

Družstvo z GCM tvoria: kapitánka Peťa Červienková, Michal Cvíčela, Laura Janičová, David Durmik, Johanka Pavlíková, figuranti Jozef Solčanský a Michal Kajanovič a samozrejme najúžasnejšia trénerka Ing. Monika Gubáňová PhD. :)

 

viac
05.05.2013
Noc v škole

Žiaci z triedy sekunda nemajú svojej školy stále dosť, a tak sa rozhodli v nej aj prenocovať. Nie, nevymysleli sme si to my, učitelia, ale oni - žiaci.

Zo štvrtka na piatok 23 žiakov a 3 vyučujúci strávili popoludnie a noc v budove gymnázia. Najskôr sme si v telocvični spoločne zahrali prehadzovanú. Chalani si vyskúšali aj cvičenie na hrazde. Príjemne unavení sme sa spoločne navečerali a pripravili telocvičňu na nocľah. Karimatky, žinenky a spacáky museli tentokrát stačiť.

Presunuli sme sa do auly, kde sme pozerali film. Počas sledovania začala silná búrka, hromy a blesky vytvorili výbornú atmosféru pred nočnou hrou. Hlavné pravidlo hry bolo : Zákaz svietiť na chodbách.

 

viac

Dňa 10. apríla 2013 na krajskom kole reprezentovali našu školu tri stredoškolské odborné činnosti.

SOČ – ka zoberajúca sa teóriou relativity, ktorú vypracoval Mojmír Komora z oktávy, sa úspešne umiestnila na 1. mieste v odbore matematika – fyzika. Mojmír postúpil do ďalšieho kola a my mu želáme veľa úspechov.

SOČ – ka v odbore informatiky vypracovaná Matúšom Kasášom, Jozefom Haragom a Petrom Radvanom z druhého ročníka sa niesla v znamení počítačových hier. Druháci vytvorili vlastnú počítačovú hru plnú hlavolamov. Za svoju prácu získali úctyhodné 4. miesto a srdcia nadšencov pre počítačové hry.

 

 

viac

"Give me a dog and I give you a performance!"

Na pôde UKF sa 16.-17. apríla uskutočnil 14. ročník English Drama Festivalu. Bolo by nepredstaviteľné, aby sa ho nezúčastnila aj výnimočne herecky talentovaná 4.A.

A tak sa aj v tomto ročníku zaskvela krátkou inscenáciou z pera a spod réžie Zuzky Strnátovej (SND) s názvom „Never friending story“. Ako nasvedčuje aj samotné získané ocenenie od odbornej pororty za „the most shocking and thought-provoking performance and language skills“, predstavenie vtiahlo divákov do deja nielen skvele predvedenou angličtinou,  výkonmi, hereckým obsadením netradičnými divadelnými technikami, ale hlavne hlbokou myšlienkou o priateľstve.

Na záver už len krátky dialóg medzi hereckou hviezdou dňa a režisérkou Zuzkou: „Romeo, backflip!“ - „Vrrrr!“ (Blažena Križová)

Fotogaléria

viac

Prvá nedeľa po Veľkej noci nech je sviatkom milosrdenstva. ...Prajem si, aby sa sviatok milosrdenstva stal útočišťom  a úkrytom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva, vylejem celé more milostí. Duša,  ktorá sa vyspovedá a prijme sväté prijímanie, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť ku mne, aj keby jej hriechy boli červené ako šarlát.“

Toto je prisľúbenie Pána Ježiša svätej Faustíne, ktoré cez ňu adresuje celému svetu.

V stredu pred prvým piatkom sme sa stretli v kláštornom kostole, aby sme sa spoločne klaňali Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a zároveň sa aj pripravili na nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá je tak dôležitá a predsa ešte tak málo známa. Pán Ježiš tu  sľubuje úplne nový začiatok, znovuzrodenie duše – môže existovať ešte väčší dar?

 

viac

V pondelok 25. marca sa konal druhý ročník Modlitieb za zachovanie života - Prayers for life.
Podujatie je prostriedkom, ktorým sa aj my zapájame do celoslovenskej kampane s názvom Deň počatého dieťaťa. Táto naša iniciatíva vznikla podľa vzoru amerického pro-life hnutia, prostredníctvom ktorého sa mnoho stredných škôl každoročne aktívne podieľa na organizácii protestov proti potratom a otvorene tak šíria úctu k životu.
Keď môžu oni, tak prečo nie aj my? :) 
 
V pondelok po vyučovaní sme sa teda vybrali na Mestský cintorín, kde sme pri pomníku za nenarodené detičky zapálili sviečky a pomodlili sa desiatok ruženca. Odtiaľ sme sa presunuli do Nemocničnej kaplnky sv. Alžbety. Tam sme si vypočuli prezentáciu, ktorá nám snáď lepšie pomohla pochopiť problematiku potratov, nechýbali ani modlitby a piesne.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravou, zúčastnili sa a aj tým, ktorí neostali pasívni a aspoň nosením bielej stužky dali najavo, že právo na život má každý. (Alžbeta Dlhá - septima)
 
viac
29.03.2013
GCM Misie

V čase od 11. do 15. marca sa konali mestské misie v rámci farností a na školách.

Evanjelizáciou škôl boli poverené sestry z Rodiny Panny Márie, ktoré pôsobia na GCM, ZŠ a internáte Spojenej katolíckej školy.

Vytvorili sme spolu so študentmi nášho gymnázia misijné tímy a navštívili sme spolu 18 základných i stredných škôl v Nitre.

Vo štvrtok nám prišli pomôcť aj seminaristi z Nitrianskeho seminára.

Naši študenti sa svojej úlohy zhostili perfektne. Určite to nebolo vždy jednoduché postaviť sa pred svojich rovesníkov a rozprávať o viere, Pánu Bohu, Panne Márii... S Božou pomocou to však zvládli výborne.

Ak chcete, môžte si prečítať, čo píšu o svojich skúsenostiach oni sami.

viac

V utorok Veľkého týjždňa, ktorý sa v nemeckom jazyku nazýva aj „svätý týždeň“ sme sa spolu stretli v kaplnke na internáte, aby sme sa spolu pomodlili po nemecky ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou.

Modlili sme sa bolestný ruženec v zastúpení všetkých ľudí, ktorí nemajú pre Boha čas, alebo v Neho ani neveria. Texty čítaní k príslušným tajomstvám ruženca mohli všetci sledovať na plátne, kde boli premietané., rovnako ako i texty piesní.

Odchádzali sme posilnení vo viere a vďační za to, že Božia láska nesie svet“ po eucharistickom požehnaní, ktoré nám udelil Páter Peter.

 

 

 

 

viac

Na naše gymnázium sme v rámci misií pozvali bratov kapucínov, ktorí si pripravili evanjelizačný program pre mladých spolu s  názorným video. Pán Boh zaplať za ich príchod a za obohatenie našich študentov a posilnenie ich viery.

 

 

 

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac