Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Niekto raz výstižne povedal, že „neexistuje nič živšie ako mŕtvy svätý“. V tom prípade bolo v našej školskej kaplnke v pondelok, 11. novembra 2013, cez veľkú prestávku veľmi živo.

Kaplnka bola plná svätých. Objavili sa tu také zvučné mená ako Dominik Savio, Pier Giorgo Frassati, Chiara Luce Badano, František a Klára z Asissi a mnohí iní.

A čo tu robili? Zástupcovia každej triedy si vytiahli jedného svätého, ktorého obraz si zobrali do svojich tried. Tento svätý bude patrónom ich triedy a bude nad nimi bdieť po celý školský rok.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, orate pro nobis !

 

viac
30.10.2013
Bratmun 2013

V rámci modelovej konferencie OSN pre žiakov stredných škôl v Bratislave BratMUN 2013 sa na „záchrane sveta ( :) )“ podieľalo aj kvarteto našich študentov.

Počas 3 dní sme sa ako zástupcovia Toga a Bosny a Hercegoviny v spolupráci s viac než 100 študentmi z rôznych častí sveta od Popradu cez Ankaru až po Colorado zaoberali najrôznejšími horúcimi globálnymi problémami a otázkami dneška, samozrejme v angličtine.

Témami „našich“ komisií boli legalizácia marihuany, ekonomická recesia, porušovanie práv žien a medzinárodná spolupráca v boji proti terorizmu. Na Valnom zhromaždení sme sa potom pasovali s problémom vyvoditeľnosti trestnej zodpovednosti voči príslušníkom misií OSN.

viac

Bol posledný deň v týždni – 18. október. Vo veľkej telocvični sa pomaly, ale isto rozbiehala nami primánmi vrelo očakávaná „imatrikulačka“. Tu sa schádzali študenti nižšieho stupňa, aby oficiálne prijali nás nových medzi seba.

Začiatok bol nad naše očakávania (aj v dobrom, aj v zlom), keďže nám ešte nikdy nikto nenatrel tvár pleťovou maskou, ktorá bola zložená z múky, vajca, pasty... Výhoda bola, že ak bol niekto z nás hladný, jogurt mu bol k dispozícií počas cvičenia „brušákov“. Čo brušák, to lyžička. O takomto uvítaní sme síce počuli, ale iné je zažiť na vlastnej koži, vlasoch, jazyku...Veď koho by napadlo, že ak vám ponúknu Oreo, budú to keksy zlepené inou „plnkou“?

Ako ste si možno uvedomili, v tejto časti sa skutočne (a hlavne bez ujmy :D ) zabávali všetci okrem nás.

viac

Tak ako každý rok  aj tohtoročný október sa niesol v duchu misií. Vo štvrtok, 24. októbra 2013, sa na našej škole konal misijný jarmok, ktorému predchádzala beseda s riaditeľom pápežských misijných diel.

Pán riaditeľ Viktor Jakubov si pre nás pripravil kratší film o africkej krajine – Burkina Faso. Počas filmu sme poznávali kultúru, jazyk, zvyky a rôzne náboženstvá tamojšieho ľudu. Tiež sme sa dozvedeli niečo o afrických kresťanských školách. Tieto školy nenavštevujú len kresťanské deti, ale skoro polovica triedy je moslimov. Títo ľudia si však vedia pomáhať, podporujú jeden druhého a rešpektujú sa.

Po hodinke sme sa presunuli do veľkej telocvične, kde sa odohrával medzitriedny súboj – kto  zarobí najviac.

viac

V pondelok 7.10. prijal pozvanie a prišiel medzi nás Páter Johannes Paul – cistercián a novokňaz z Heiligenkreuzu z Rakúska.

Kláštor cisterciánov v Heiligenkreuzi otvára každoročne svoje brány našim študentom, ktorí sem prichádzajú v letných mesiacoch. Pekné je, že nielen naši študenti navštevujú Heiligenkreuz, ale aj opačne, občas navštívi niekto z mníchov z Heiligenkreuzu nás na gymnáziu.

Páter Johannes Paul je mladý kňaz, ktorý pochádza z Viedne a rozhodol sa pre cestu radikálneho nasledovania Pána Ježiša ako cistercián.

 Učiteľom sa prihovoril v kázni na duchovnej obnove pedagógov v kaplnke spoločenstva Rodiny Panny Márie v Lužiankach a udelil všetkým  svoje novokňazské požehnanie.

 

viac

Prvý deň Kurzu na ochranu zdravia a života sa niesol v duchu zdravotnej prípravy. Po príchode mladého sanitára zostali nejedny dievčenské ústa otvorené :) Oboznamovali sme sa s prípadmi, ktoré sa aj nám v bežnom živote môžu stať. Ukázali sme si poskytovanie prvej pomoci pri rôznych diagnózach. Na figurínach sme si to mohli aj prakticky aplikovať. Našiel sa odvážlivec spomedzi nás , ktorý bol ochotný si dať zaviesť infúziu do žily (0,9 % NaCl :) ). Nezaobišlo sa to samozrejme bez komplikácií. Po zlom napichnutí sa v okolí začali objavovať stopy krvi, čo jedna z nás nezniesla a odpadla a vďaka nej sme si rovno mohli vyskúšať nadobudnuté znalosti  z aplikovania protišokovej polohy.

 

 

viac

Vo štvrtok ráno (3. október) sme nastúpili do autobusu plní dobrej nálady a očakávaní. Napriek desiatim stupňom, ktoré sme pociťovali ako deväť, sme s nadšením vyskákali z autobusu. Navštívili sme Deutsches Technisches Museum, v ktorom sme si exponáty mohli nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. Napríklad výrobu elektrickej energie pomocou stacionárneho bicykla.

Z Deutsches Technisches Museum sme si to namierili rovno do Schönbrunnských záhrad. V záhradách bolo nádherne aj napriek tomu, že sa už začala jeseň. Popri prehliadke záhrad sme sa s chuťou, niektorí s nechuťou, pustili do plnienia úloh, ktoré nám pripravila sestra Clarissa. Potom nás autobus zaviezol za Rathaus, odkiaľ sme pešo prešli k Stefansdomu. Vtedy sa naplno rozbehla naša „Stadtspiel“. Po skupinkách sme sa rozbehli na námestie plniť rozmanité úlohy. Samozrejme sme všetci všade chodili po skupinkách, pretože Viedeň je nebezpečné veľké mesto : )

 

viac

V stredu 2.10. 2013 sa uskutočnil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach seminár účastníkov pobytu v CERNe (mimochodom, táto organizácia vytvorila prvú web stránku na svete, v r. 1991). Na seminári, ako aj na študijnom pobyte v máji tohto roku v CERNe, sa zúčastnila RNDr. Miroslava Jenisová.

Prof. Karel Šafařík, významný slovenský fyzik pôsobiaci v Centrálnom európskom výskume jadra pri Ženeve, navrhol a 8 rokov riadil prácu na jednom zo štyroch detektorov (ALICE) postavených na LHC urýchľovači. V Košiciach hovoril o najnovších experimentoch, o objave Higgsovho bozónu – častici objasňujúcej pôvod hmotnosti. Za tento objav sa očakáva udelenie Nobelovej ceny za fyziku, len sa nevie kto zo šiestich členov tímu, ktorí majú hlavný podiel na objave, cenu dostane (cena sa udeľuje maximálne trom).

viac

Lietajúce vajíčka, gél vo vlasoch, divné nápoje vyzerajúce ako kofola (skutočnosť bola horšia), štipľavý puding, šľahačka s jahodami, pomaľované tváre, vzájomné kŕmenie sa či strkanie hláv do vedier s tajomným obsahom...

Aj takto vyzerali na pohľad naše imatrikulačky. Skutočnosť však bola drsnejšia.

Všetko začalo nevinne - diskotékou, ale postupne sa to dostávalo do varu. V úlohách, ktoré sme mali splniť, išlo doslova o prežitie. Musím uznať, že štvrtáci sa snažili, keďže viac ako polovica z nás odišla s iným výzorom ako prišla (zato mohla hlavne vajíčková vojna).

Na naše prekvapenie sa neimatrikulovali len žiaci, ale aj profesori. A to p. profesor Gurbicz a p. profesor Ondrejka. A čo sa dialo potom? Skvele sme si zaskákali a "nabrali" nových síl do ďalšieho dňa (akurát, že sa nám nechcelo na druhý vstávať).  

 

viac

Boli sme pri tom! alebo GCM na Národnom pochode za život

 

Pochod za život je nádej pre národ....“ spieva sa v pesničke zloženej práve na túto príležitosť. A tak sme sa aj my päťdesiati pútnici z našej školy vydali s nádejou v sobotu ráno do Košíc. Okrem nás tam bolo obrovské množstvo ďalších účastníkov.

Samotný pochod bol odštartovaný v nedeľu gongom a slovami: „Poďme von a bojujem za život!“ Trasu dlhú 2,5 km doslova zaplnilo množstvo mladých ľudí, rodín s malými deťmi i starších. A my všetci, ktorí sme tam boli i tí, ktorí nemohli pricestovať, sme hrdí na to, že Slovensko sa dokázalo v takomto neuveriteľnom počte zmobilizovať a bojovať za skutočné a pravé hodnoty. Srdečná vďaka patrí organizátorom: Ocenili sme ochotu, priateľský prístup, výbornú organizáciu, a pohostinnosť.

Národný pochod za život nebol cieľom, ale prostriedkom na to, aby bol rešpektovaný a chránený život od počatia až po prirodzenú smrť. Sám košický arcibiskup Bernard Bober ocenil atmosféru pochodu takto: „Košice vyslali dobrý signál nielen na Slovensko, ale do celého sveta.“

viac
Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac