Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Počas oktávy modlitieb za duše v očistci  od 1. do 8.11. nám cirkev dáva každý rok možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše z očistca. Oni samé si už pomôcť nemôžu a tak čakajú na našu pomoc. Sv. Ján Mária Vianney povedal :

 

 „Keby sme vedeli, ako veľmi môžeme pomôcť dušiam v očistci a ako veľmi pomáhajú ony nám, tak by sme na ne tak často nezabúdali.“

 

 

 

viac

V tento večer sme pred Sviatosťou Oltárnou prosili za duše z očistca. Medzi jednotlivými desiatkami sme počúvali svedectvá zo života svätých v podaní študentov prvého a tretieho ročníka, ktoré sa týkali tajomstva očistca, duší, ktoré odchádzajú na druhý svet.

Odkaz pre nás:

Na otázku, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do neba, Mária Simma dáva túto odpoveď: „Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní mnoho.“

Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť očistcu?

„Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony potom neskôr pomáhajú. Treba veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.“

Galéria

 

 

 

viac

V mesiaci ruženca (október) v týždni, ktorý je po misijnej nedeli, sme sa stretli v kaplnke na internáte, aby sme sa spolu modlili ruženec v nemeckom jazyku. Ruženec pozostáva z piatich tajomstiev, z toľkých, koľko je svetadielov, a tak sme sa každé tajomstvo modlili za iný svetadiel.

Modlili sme sa slávnostný ruženec.

Miesta zo Sv. Písma a Meditácie v nemeckom jazyku čítali Júlia Ballová, Lívia Sádovská a Dominika Tomanová.

Desiatky sa v nemeckom jazyku predmodlievali nemecké skupiny z jednotlivých ročníkov – veľmi pekne a nahlas sa predmodlievali aj prváci, ktorí s nemčinou práve začínajú.

Ďakujeme všetkým, ktorí túto modlitbu pripravili a všetkým, ktorí prišli. Modlitba ruženca má veľkú moc  a prostredníctvom nej sme sa mohli stať misionármi na všetkých kontinentoch.

Galéria

 

 

 

viac

Niekto raz výstižne povedal, že „neexistuje nič živšie ako mŕtvy svätý“. V tom prípade bolo v našej školskej kaplnke v pondelok, 11. novembra 2013, cez veľkú prestávku veľmi živo.

Kaplnka bola plná svätých. Objavili sa tu také zvučné mená ako Dominik Savio, Pier Giorgo Frassati, Chiara Luce Badano, František a Klára z Asissi a mnohí iní.

A čo tu robili? Zástupcovia každej triedy si vytiahli jedného svätého, ktorého obraz si zobrali do svojich tried. Tento svätý bude patrónom ich triedy a bude nad nimi bdieť po celý školský rok.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, orate pro nobis !

 

viac
30.10.2013
Bratmun 2013

V rámci modelovej konferencie OSN pre žiakov stredných škôl v Bratislave BratMUN 2013 sa na „záchrane sveta ( :) )“ podieľalo aj kvarteto našich študentov.

Počas 3 dní sme sa ako zástupcovia Toga a Bosny a Hercegoviny v spolupráci s viac než 100 študentmi z rôznych častí sveta od Popradu cez Ankaru až po Colorado zaoberali najrôznejšími horúcimi globálnymi problémami a otázkami dneška, samozrejme v angličtine.

Témami „našich“ komisií boli legalizácia marihuany, ekonomická recesia, porušovanie práv žien a medzinárodná spolupráca v boji proti terorizmu. Na Valnom zhromaždení sme sa potom pasovali s problémom vyvoditeľnosti trestnej zodpovednosti voči príslušníkom misií OSN.

viac

Bol posledný deň v týždni – 18. október. Vo veľkej telocvični sa pomaly, ale isto rozbiehala nami primánmi vrelo očakávaná „imatrikulačka“. Tu sa schádzali študenti nižšieho stupňa, aby oficiálne prijali nás nových medzi seba.

Začiatok bol nad naše očakávania (aj v dobrom, aj v zlom), keďže nám ešte nikdy nikto nenatrel tvár pleťovou maskou, ktorá bola zložená z múky, vajca, pasty... Výhoda bola, že ak bol niekto z nás hladný, jogurt mu bol k dispozícií počas cvičenia „brušákov“. Čo brušák, to lyžička. O takomto uvítaní sme síce počuli, ale iné je zažiť na vlastnej koži, vlasoch, jazyku...Veď koho by napadlo, že ak vám ponúknu Oreo, budú to keksy zlepené inou „plnkou“?

Ako ste si možno uvedomili, v tejto časti sa skutočne (a hlavne bez ujmy :D ) zabávali všetci okrem nás.

viac

Tak ako každý rok  aj tohtoročný október sa niesol v duchu misií. Vo štvrtok, 24. októbra 2013, sa na našej škole konal misijný jarmok, ktorému predchádzala beseda s riaditeľom pápežských misijných diel.

Pán riaditeľ Viktor Jakubov si pre nás pripravil kratší film o africkej krajine – Burkina Faso. Počas filmu sme poznávali kultúru, jazyk, zvyky a rôzne náboženstvá tamojšieho ľudu. Tiež sme sa dozvedeli niečo o afrických kresťanských školách. Tieto školy nenavštevujú len kresťanské deti, ale skoro polovica triedy je moslimov. Títo ľudia si však vedia pomáhať, podporujú jeden druhého a rešpektujú sa.

Po hodinke sme sa presunuli do veľkej telocvične, kde sa odohrával medzitriedny súboj – kto  zarobí najviac.

viac

V pondelok 7.10. prijal pozvanie a prišiel medzi nás Páter Johannes Paul – cistercián a novokňaz z Heiligenkreuzu z Rakúska.

Kláštor cisterciánov v Heiligenkreuzi otvára každoročne svoje brány našim študentom, ktorí sem prichádzajú v letných mesiacoch. Pekné je, že nielen naši študenti navštevujú Heiligenkreuz, ale aj opačne, občas navštívi niekto z mníchov z Heiligenkreuzu nás na gymnáziu.

Páter Johannes Paul je mladý kňaz, ktorý pochádza z Viedne a rozhodol sa pre cestu radikálneho nasledovania Pána Ježiša ako cistercián.

 Učiteľom sa prihovoril v kázni na duchovnej obnove pedagógov v kaplnke spoločenstva Rodiny Panny Márie v Lužiankach a udelil všetkým  svoje novokňazské požehnanie.

 

viac

Prvý deň Kurzu na ochranu zdravia a života sa niesol v duchu zdravotnej prípravy. Po príchode mladého sanitára zostali nejedny dievčenské ústa otvorené :) Oboznamovali sme sa s prípadmi, ktoré sa aj nám v bežnom živote môžu stať. Ukázali sme si poskytovanie prvej pomoci pri rôznych diagnózach. Na figurínach sme si to mohli aj prakticky aplikovať. Našiel sa odvážlivec spomedzi nás , ktorý bol ochotný si dať zaviesť infúziu do žily (0,9 % NaCl :) ). Nezaobišlo sa to samozrejme bez komplikácií. Po zlom napichnutí sa v okolí začali objavovať stopy krvi, čo jedna z nás nezniesla a odpadla a vďaka nej sme si rovno mohli vyskúšať nadobudnuté znalosti  z aplikovania protišokovej polohy.

 

 

viac

Vo štvrtok ráno (3. október) sme nastúpili do autobusu plní dobrej nálady a očakávaní. Napriek desiatim stupňom, ktoré sme pociťovali ako deväť, sme s nadšením vyskákali z autobusu. Navštívili sme Deutsches Technisches Museum, v ktorom sme si exponáty mohli nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. Napríklad výrobu elektrickej energie pomocou stacionárneho bicykla.

Z Deutsches Technisches Museum sme si to namierili rovno do Schönbrunnských záhrad. V záhradách bolo nádherne aj napriek tomu, že sa už začala jeseň. Popri prehliadke záhrad sme sa s chuťou, niektorí s nechuťou, pustili do plnienia úloh, ktoré nám pripravila sestra Clarissa. Potom nás autobus zaviezol za Rathaus, odkiaľ sme pešo prešli k Stefansdomu. Vtedy sa naplno rozbehla naša „Stadtspiel“. Po skupinkách sme sa rozbehli na námestie plniť rozmanité úlohy. Samozrejme sme všetci všade chodili po skupinkách, pretože Viedeň je nebezpečné veľké mesto : )

 

viac
Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac