Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Vo štvrtok 4.decembra, v predvečer sviatku sv. Mikuláša, študenti I.A triedy priniesli radosť deťom a obyvateľom domova sociálnych služieb a detského domova charitného diela Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku.

Už na začiatku školského roka prváci uvažovali, komu by mohli v období adventu priniesť radosť a sviatok sv. Mikuláša rozhodol – deťom.

Plánovanie začalo skoro s dvojtýždňovým predstihom – aký program urobiť, aké darčeky pripraviť, aké pesničky vybrať... A nasledoval maratón príprav – odlievanie a maľovanie sadrových anjelikov, robenie balíčkov, rozdeľovanie úloh, písanie scenára, zháňanie kostýmov a rekvizít, nácvik scénky, výber a nácvik piesní, príprava svätej omše. S Božím požehnaním, trpezlivosťou a vytrvalosťou študentov a obetavou pomocou sr. Clarissy sa všetko načas zvládlo a vo štvrtok poobede sme sa vydali na autobusovú stanicu, smer kaštieľ v Močenku.

viac

V piatok 29. novembra 2013 sa pre nás maturantov začal netradične. Kým sa ostatní v škole učili, my sme obehali celú Nitru, aby sme získali najlepší účes, make up a popritom sa stihli ešte najesť.

O 17:00 sme sa pomaly začali zbiehať okolo PKO. Po 3,5 rokoch (poprípade 7,5 rokoch) sme sa v krásnych šatách a v oblekoch niektorí navzájom ani nespoznali.  Ako správne GCM sme začali presne o 18:16 :) A ako správni študenti sme sa  poctivo naučili študentskú hymnu Gaudeamus Igitur. Po odznení všetkých príhovorov sme slávnostne prevzali zelenú stužku nádeje a dúfali sme, že zvládneme slávnostne bez ujmy zísť dole schodmi. 

 

viac

Nebeský Otec opäť raz ukázal, čoho je schopný, keď mu my otvoríme svoje srdce. Dôkazom toho sú viacerí žiaci II.A triedy, ktorí zažili úplnú intimitu vzťahu s Ním na duchovnej obnove na Lukovom Dvore v dňoch 26. - 27.11.2013.

viac

Mnohí hľadajú šťastie so životným heslom: „It´s OK for me to have everything I want“. Dá sa to však skúsiť aj takto: „If you put God first, you´ll never be last.“ O tom, čo znamená, dať Bohu prvé miesto v živote, a o mnohých iných zaujímavých témach nám rozprával páter Maximilián M. Schwarzbauer z Rakúska.  Jeho prednášky pre študentov vyššieho stupňa odzneli v dňoch 19. a 20. novembra v nemčine a v angličtine.

viac

V jedno novembrové popoludnie (7.11. 2013) sa celou chodbou niesla vôňa kávy a škorice. Viacerí sa pýtali, čo sa tu deje?

A to my, učitelia, sme si našli chvíľu voľna, aby sme si posedeli pri dobrej káve a pečenej tekvici.  Riči doniesol kávovar (samozrejme s kávou :) ) a po odbornej 30 – minútovej prednáške, keď sme kávu cítili všade, len v šálkach akosi chýbala, sme sa dočkali a prvé kvapky kávy z kávovaru začali zapĺňať pripravené šálky

viac

Rok sa s rokom stretol a opäť sme mohli privítať na pôde našej školy vzácnych hostí. Tohtoročné etické sympózium ŽIVOT POD C€NU ?! (15. a 16. november 2013) sa nieslo v duchu morálnych nástrah dnešného sveta.

viac
18.11.2013
DO Oktáva

Od 11. do 13. novembra sa oktáva zúčastnila duchovnej obnovy (DO) na Lukovom Dvore.

 

Cieľom tímu laikov a kňazov bolo vzbudiť u všetkých zúčastnených záujem vytvoriť si osobný vzťah s Ježišom. Čo sa zasialo, tomu môže dať vzrast len Boh. Ako sa to podarilo ukáže čas.
 
(text: RNDr. Miroslava Jenisová)
 
viac

Počas oktávy modlitieb za duše v očistci  od 1. do 8.11. nám cirkev dáva každý rok možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše z očistca. Oni samé si už pomôcť nemôžu a tak čakajú na našu pomoc. Sv. Ján Mária Vianney povedal :

 

 „Keby sme vedeli, ako veľmi môžeme pomôcť dušiam v očistci a ako veľmi pomáhajú ony nám, tak by sme na ne tak často nezabúdali.“

 

 

 

viac

V tento večer sme pred Sviatosťou Oltárnou prosili za duše z očistca. Medzi jednotlivými desiatkami sme počúvali svedectvá zo života svätých v podaní študentov prvého a tretieho ročníka, ktoré sa týkali tajomstva očistca, duší, ktoré odchádzajú na druhý svet.

Odkaz pre nás:

Na otázku, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do neba, Mária Simma dáva túto odpoveď: „Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní mnoho.“

Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť očistcu?

„Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony potom neskôr pomáhajú. Treba veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.“

Galéria

 

 

 

viac

V mesiaci ruženca (október) v týždni, ktorý je po misijnej nedeli, sme sa stretli v kaplnke na internáte, aby sme sa spolu modlili ruženec v nemeckom jazyku. Ruženec pozostáva z piatich tajomstiev, z toľkých, koľko je svetadielov, a tak sme sa každé tajomstvo modlili za iný svetadiel.

Modlili sme sa slávnostný ruženec.

Miesta zo Sv. Písma a Meditácie v nemeckom jazyku čítali Júlia Ballová, Lívia Sádovská a Dominika Tomanová.

Desiatky sa v nemeckom jazyku predmodlievali nemecké skupiny z jednotlivých ročníkov – veľmi pekne a nahlas sa predmodlievali aj prváci, ktorí s nemčinou práve začínajú.

Ďakujeme všetkým, ktorí túto modlitbu pripravili a všetkým, ktorí prišli. Modlitba ruženca má veľkú moc  a prostredníctvom nej sme sa mohli stať misionármi na všetkých kontinentoch.

Galéria

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac