Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Začiatkom decembra sa v našej škole intenzívne debatovalo o problematike ľudských práv, uskutočnilo sa totiž školské kolo OĽP.

Svoje názory a vedomosti prezentovali žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Súboj bol vyrovnaný, postúpiť však môže iba jeden. Tento rok sa víťazom stala Barbora Ňurcíková, ktorá postupuje do Krajského kola OĽP.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

 

 

 

viac

Merry Christmas, Frohe Weihnachten či Buon Natale boli dnes na GCM určite príznačnejšie frázy ako Veselé Vianoce.

viac

V utorok 10.12. mali žiaci 1.B a kvarty možnosť overiť si svoje vedomosti z nemeckého jazyka. Výlet sa začínal o 7:15 pri zimnom štadióne. Cestu autobusom sme začali modlitbou.

Zo sedadiel žiakov bol počuť šum otvárajúcich sa sladkostí a slaných čipsov. Keďže cesta bola zdĺhavá, jeden žiak sa rozhodol spríjemniť cestu faktami o Viedni, avšak nedopadlo to najlepšie z dôvodu nedostatku materiálu. Príchod do Viedne bol síce v pochmúrnom počasí, nám to ale nevadilo, pretože nálada vychádzajúca z pani profesoriek a žiakov bola pozitívna.

Ako prvé sme navštívili Technisches Museum, kde sme si mohli vyskúšať fyzikálne prístroje nielen teoreticky, ale aj prakticky. Veľký úspech mala komora, v ktorej sa merali decibely zvuku (kriku). Náš študent Martin Staňo zaznamenal najvyšší možný bod stupnice.

viac

V pondelok 9.12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme mali sv. omšu v kostole sv. Ladislava u piaristov. Slávnostne sme si obnovili naše zasvätenie Nepoškvrnému Srdcu Panny Márie.

P.Peter nám v kázni pripomenul počiatky tejto tradície – keď sme sa v čase vzniku školy po prvýkrát zasvätili Panne Márii s otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v katedrále.

Položil všetkým otázku :

 

„Prečo sa zasväcujeme Panne Márii? Prečo sa jej zasvätili sv. otcovia Ján Pavol II., Benedikt XVI. či František?“

viac
14.12.2013
Advent na GCM

Aj tento rok pokračujeme v peknej tradícii adventného kalendára na našej „nebeskej“ bráne = vstupná brána na riaditeľstvo školy.

Mottom adventného kalendára sú slová Pána Ježiša:


„Hľa, Ja som s Vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

Triedy v ten deň, ktorý si vylosovali, si pripravujú rannú modlitbu so zamyslením k evanjeliu alebo čítaniu zo dňa v súvislosti s mottom kalendára a formulujú predsavzatie na daný deň. Zároveň zobrazia a vyjadria maľbou svoje myšlienky, ktoré každým dňom pribúdajú ako ďalšie okná spoločného kalendára. Aj takto sa spoločne pripravujeme na Vianoce – príchod Pána Ježiša.

 

viac

Taliansky ruženec (Rosario italiano in avvento 2013)

Je zvykom modliť sa na našej škole každú stredu ruženec - zvyčajne po slovensky. V októbri bol mimoriadne po nemecky, v novembri po anglicky a v decembri konečne aj po taliansky. Stretli sme sa v stredu, 11. decembra 2013, v kaplnke na internáte. Keďže sme boli ešte v adventnom období, modlili sme sa radostný ruženec, texty a modlitby boli v réžii druhákov. Dúfame, že historicky prvý taliansky ruženec nebude posledný.

viac

Utorkové popoludnie a večer trávila trieda tercia špeciálnym spôsobom. Po skončení vyučovania väčšina žiakov ostala v škole a pomáhala s prípravou triednej svätej omše.

Strong boys (silní chlapci, pozn. autora) doobeda pomohli s nákupom v obchode, množstvo sladkého (zákusky, koláče) priniesli všetci žiaci zo svojich rodín a začali sme pripravovať aténsku miestnosť na vzácnu návštevu.

 

 

 

 

viac
09.12.2013
Trojsten 2013

Na fotke chýba Majka Kováčová a práve tá iniciovala výjazd tejto skupiny spolu s p.p. M. Jenisovou na Akadémiu Trojsten, čo je súbor prednášok pre vzdelávania schopných matematikov, fyzikov a informatikov.

Oboznámili sme sa podrobnejšie s magnetickým poľom zeme ako geodynamom, posvietili sme si na najčastejšie "fyzikálne mýty", pozreli sme sa ako sa počítala hodnota Pí, na iné zobrazovanie priestoru a z oblasti informatiky odznela prednáška Internet a bezpečnosť a Načo sú dobré diery v (bio)informatike.

(text: RNDr. M. Jenisová)

 

 

 

viac

Rovnako ako po minulé roky aj teraz sme sa my, žiaci III.A spolu s triednou profesorkou, vybrali pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša rozdávať  maškrty, dobrú náladu a kúsok seba samých druhým.

Zavítali sme do hospicu na Šindolke v Nitre. Samozrejme, nešlo to celkom hladko. Namiesto toho, aby sme vystúpili na Šindolke, sme vystúpili pri priemyselnom parku. Tak sme teda počkali na najbližší spoj a po krátkom, avšak odpustiteľnom meškaní sme sa dostali do cieľa.

 

 

 

viac

6.decembra sme si pripomenuli sviatok patróna všetkých detí, svätého Mikuláša. Predstavenie prezentovala trieda sexta s účasťou takmer všetkých žiakov, čo bolo prekvapením nielen pre študentov školy, ale aj pre pedagógov.

Vystúpenie pred prímou, sekundou, terciou a prvákmi (I.A, I.B) sa vydarilo na plnej čiare, k čomu dopomohol príhovor svätého Mikuláša a piesne prichystané sestričkami z Rodiny Panny Márie (sr. Mária Zuzana, sr. Jozefa) v podaní anjelov. Piesne doprevádzala ľubozvučná melódia dvoch gitár a rytmická tamburína. Triedy odmenili tvrdú prácu účinkujúcich burácajúcim potleskom, za čo dostali od Mikuláša sladké potešenie.

 

viac
Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac