Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

V stredu 19. októbra sa konala na našej škole historicky prvá Technická konferencia, organizovaná predmetovou komisiou matematiky a informatiky.

Dôvod č.1:  v októbri sa každoročne koná na Slovensku Týždeň vedy a techniky a takto sme prispeli svojou troškou do mlyna.

viac

A máme za sebou krásnu októbrovú akciu, prostredníctvom ktorej sa  študenti nižšieho stupňa mohli tiež stať „misionármi“.

V malej telocvični sme si s našimi hosťami - sestričkami Luciou a Piou z kongregácie Misionárok služobníc Ducha Svätého - najskôr pozreli krátky film, ktorý bol o deťoch bez domova na Ukrajine.  Bol silným svedectvom o tom, že rodiny a prostredie, v ktorom žijeme, je pre nás veľkým pokladom, o ktorý sa musíme neustále s láskou starať – my rodičia i deti.

viac

Pre gymnaziálnu kapacitu mozgu nebude tak zložité predstaviť si prosto vyzerajúci listnatý strom. Spoločne si ho zaradíme do postjesenného obdobia, a hľa, uzrieme, ako poeticky zhadzuje záťaž zo svojich vztýčených drevených ramien. Teraz nasledujú dve otázky v jednej: Potreboval tak urobiť alebo tak malo byť?

Do paralely k nášmu modelovému rastlinnému organizmu si môžeme dosadiť aj akciu od 8. – 12. septembra (pár dní dozadu). Harmonický zhluk týchto dní odniesol aspoň na chvíľu naše vnímanie medzi múry jedného z najkrajších kláštorov Európy, Heiligenkreuzu; do citeľnej bázne Mariazellu; doprostred tónov gregoriánskeho chorálu; do tajomstiev kláštora v Mayerlingu; v radosti z modlitby, so živou vierou a spevom na perách.

viac

Školský rok 2016/2017 sme začínali v chráme sv. omšou, ktorú slúžili traja kňazi: generálny vikár Mons. Peter Brodek, školský kaplán Peter Šabo a vdp. Juraj Musil.

V úvode sme pozývali medzi nás Ducha Svätého piesňou Veni Sancte. V kázni Mons. Brodek spomínal na príhodu, ktorú zažil ešte ako kňaz v jednej farnosti. Cestoval autom na sv. omšu do menšej obce a vedľa cesty stopovala jedna pani.

viac
25.08.2016
DO Čičmany

Včera sme sa vrátili z duchovných cvičení (exercícií), ktoré sme už tradične absolvovali v krásnej dedinke Čičmany. Duchovne nás viedol vdp. Igor Hanko v spolupráci so školským kaplánom pátrom Petrom a sestričkami z Rodiny Panny Márie.

Naším skutočným sprievodcom však bol vzdelaný výrobca stanov sv. Pavol (Šavol) z Tarzu. Život a dielo tohto apoštola - evanjelizátora bolo hlavnou témou prednášok. Veľmi sa mi osvedčila aplikácia Biblia, vďaka ktorej som mohol kedykoľvek čítať Pavlove listy plné múdrosti adresované rôznym skupinám ľudí tej doby.

viac

Teraz by sme vám chceli porozprávať náš krátky príbeh o pobyte v Rakúsku. Keď sme prišli do školy, bolo pre nás všetko ešte nové a neznáme. Hneď nato sme boli predstavení riaditeľovi a ostatným vyučujúcim. Prekvapili nás dve veci: Nevedeli sme, že sa v Rakúsku hovorí silným dialektom. No našťastie sa všetci usilovali hovoriť nemecky. A druhým kameňom úrazu bola dĺžka vyučovacích hodín, ktorá nám často spôsobovala nemalé ťažkosti.  Aj keď rozdiel bol iba v piatich minútach, celé dva týždne sme si na to nevedeli zvyknúť.

viac

Nočná horúčka v kláštornom kostole (10.6. 2016)

Čas, kedy sa môžeme porozprávať s Bohom, poprosiť ho a poďakovať mu za všetko, čo pre nás robí. Aj o tomto bol Nightfever. Previesť ľudí kryptou, zavolať ich do kostola alebo porozprávať sa s kňazom, poprípade ísť na spoveď, nebolo obohatenie len pre "pozvaných", ale aj pre "pozývajúcich". Bohaté občerstvenie, za ktoré ďakujeme pani profesorke Bohovičovej a všetkým dobrým maminám, spôsobilo, že sme z tejto akcie odchádzali posilnení na duchu aj na tele. 

viac

V tomto videu sa vraciame k 25. výročiu založenia Spojenej katolíckej školy (v súčasnosti zloženej z MŠ, ZŠ a gymnázia). Príjmenú zábavu!

viac

Vstávať o štvrtej ráno sa nemusí každú nedeľu (však, Pajťo?). A nastúpiť do zlého vlaku, spustiac pri tom záchrannú akciu, v podaní p. prof. Hlavatej, sa tiež nepodarí každý deň (však, Anet?). Všetci ostatní šťastlivci z III.A, ktorí vstávali o niečo neskôr a cestou sa nestratili, mali tú česť doraziť do tichej, nenápadnej, ale o to krajšej dedinky Telgárt, učupenej pod legendárnou Kráľovou hoľou. Po strašnom zistení, že sme z vlaku vystúpili len niekoľko metrov pred prvým tunelom, naše srdcia naplnil smútok. Gymnazisti-negymnazisti, tunelom sa predsa nechodí každý deň...

viac

Dnes - 29.6. 2016 - sme slávili záverečnú školskú sv. omšu s výbornou hudbou, s výbornou kázňou a v poslednom rade aj vo výbornej teplote františkánskeho kostola zasväteného dnešným svätým - Petrovi a Pavlovi.

Páter Peter nám opätovne pripomenul, že stretnutie s Ježišom, to je to, čo mení ľudí. A zmenilo to nielen sv. Jána Pavla II. či Matku Terezu, Ježiš mení nás tu a teraz. Ježiš je podstata. Nebojme sa ísť za ním.

viac
Novinky v kocke