Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Socks for the Homeless 2018

Je to už pár týždňov, čo žiaci a učitelia nášho gymnázia prejavili pomoc a solidaritu s tými, ktorí Vianoce netrávia tak, ako je pre väčšinu z nás prirodzeným zvykom. Sú to ľudia bez domova, ľudia, na ktorých nikto doma nečaká. Mnohí z nás si počas doby, kedy bola možnosť prinášať do triedy sexta materiálnu pomoc v podobe teplého oblečenia do nastávajúcich mrazov a drobných finančných darov zaiste uvedomili, aký veľký dar je mať miesto, kam sa môžeme vrátiť, domov, kde sme očakávaní. Nie každý však má to šťastie.

 

Práve preto sa žiaci zo sexty spolu s triednou učiteľkou Ivetou Raškovičovou rozhodli už po štvrtý raz ľuďom bez domova v charitnej nocľahárni sv. Rafaela spestriť predvianočný deň 20.12.2018, ktorý je každoročne venovaný práve medziľudskej solidarite spevom, koledami, prinesením Betlehemského svetla, balíčkov a darov nazhromaždených od všetkých členov školy, ale najmä zvesťou nádeje, že Betlehemské dieťa prinieslo útechu bez výnimky pre všetkých.

Fotogaléria

(text: Tomáš Pallya, foto: ing. Iveta Raškovičová)

Novinky v kocke
  • R O Z  V R H   20. mája 2019 (pondelok) vi... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do 8-ročného a... / viac
  • Ďakujeme za objednávky, je možné ich uhrad... / viac
  • Riaditeľské voľno 22.5. 2019 Riaditeľ  Sp... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda hľadá stredo... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac