Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

O čarovnej flaute

Ak si kladiete otázku, či je možné absolvovať exkurziu z hudobnej výchovy, odpoveď vám na to poskytnú triedy prima a sekunda. Skupina mladých GCM-ákov sa v prvý decembrový týždeň takejto exkurzie zúčastnila. Išlo o návštevu Slovenského národného divadla v Bratislave. Na takúto akciu sme sa pekne obliekli, oboznámili sme sa so zásadami slušného správania a pripravení sme očakávali, čo prinesie opera „O čarovnej flaute“.

 

Exkurzia nebola iba dňom vzdelávania sa a kultúrneho načerpania. Triedy využili spoločný čas na utuženie ich vzťahov. Ich veselé tváre môžete vidieť na fotkách.

 

 

 

(text a foto: Mgr. Martina Bažaličková)

Novinky v kocke