Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

8. december 2017

Tradične sme 8. decembra slávili sv. omšu. Netradičný bol jej celebrant - otec Ľubomír Hlad. Náš školský kaplán páter Peter totiž oslavoval 10. výročie svojej vysviacky a v týchto dňoch je v Taliansku.

8. december je prikázaným sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 

9 mesiacov pred narodením Panny Márie (jej matka bola  sv. Anna) bola Panna Mária nepoškvrnene počatá a uchránená od dedičného hriechu. Táto cirkevná dogma o nepoškvrnenom počatí je pomerne mladá, bola schválená v r. 1854.

Na záver sv. omše sme sa všetci - študenti, učitelia, bývalí študenti (pozdravujem Tima Kumu :) ), zamestnanci a ďalší, spoločne zasvätili Panne Márii.

Pre študentov sa tým začal druhý adventný víkend a pre učiteľov príjemné posedenie v kruhu súčasných aj bývalých kolegov a kolegýň.

Fotogaléria

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka, foto: Mgr. Jaroslav Votoček)

Novinky v kocke
  • Prikladáme info o púti do Assisi. Assisi / viac