Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Návšteva z Heiligenkreuzu

Návšteva z klaštora v Heiligenkreuzi

Dňa 27.11. nás z ďalekého Heiligenkreuzu navštívil páter Johannes Paul. Heiligenkreuz je dedinka neďaleko od Viedne s veľkým kláštorom, v ktorom žije. Naša škola má s týmto kláštorom len dobré skúsenosti a každý rok vybraným študentom umožňuje pobyt v ňom.

Najprv sme pátrovi rozprávali zaujímavé informácie o našej škole, bilingválnej triede 2.N, o meste Nitra a o divadle, ktoré plánujeme. Veľmi sme sa potrápili s prípravou textu, keďže páter je rodený Rakúšan a nemčinu ovláda samozrejme stopercentne. Naše prezentácie sa mu, dúfame, páčili, mal na tvári spokojný úsmev.

 

Druhú časť tvorili naše otázky ohľadom jeho života pred prijatím sviatosti kňažstva, života v kláštore a o jeho práci a záľubách. Dozvedeli sme sa, že vyštudoval vo Viedni právo, rád hrá tenis a v zime aj lyžuje. Zúčastňuje sa aj na olympiádach a paraolympiádach, kde organizuje pre športovcov sv. omše a dodáva im odvahu. Rád pomáha ľudom bez domova a sirotám.

Prezradil nám, že pred vstupom do rádu mal aj jednu veľkú lásku :D, bližšie sa už vyjadriť nechcel. Zveril sa, že okolo jeho 23 rokov mal silnú túžbu nasledovať Ježiša a stať sa kňazom.

Veľmi sa nám stretnutie s ním páčilo a dúfame, že nás ešte niekedy navštívi. Rád by stihol naše školské predstavenie v marci, avšak v tom čase sa konajú paraolympíjske hry v Južnej Kóreii, na ktorých nesmie chýbať. Veríme že stihne oboje :).

Fotogaléria

(text: Lujza Bebjaková a Patrícia Mocňáková, 2.N / foto: Adam Rabara, 2.N)

Novinky v kocke