Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Etické sympózium 2017

Piatok, 24.11. 2017, sa vyznačoval hľadaním. To sa začalo nevinne pri textilných taškách a  moderátorských textoch, ale postupne sa prepracovalo cez kresťanský pohľad na vzťah muža a ženy a cestu k Bohu až k hľadaniu vlastnej identity. Etické sympózium 2017 s názvom Hľadám… organizované žiakmi tretieho ročníka otvorilo otázky nepochybne blízke stredoškoláckym dušiam. Tento rok výnimočne „all in one“, všetky tri v jeden deň.

 

Netradičný predpoludňajší 1. blok vyplnila romantická téma Hľadám Teba. Manželia Soňa a Lukáš Valachoví aj nás previedli svojou cestou spoločného spoznávania a chodenia a podelili sa o rady, ktoré rozvíjali ich vzťah a udržiavali ho v čistote od zoznámenia až k oltáru. Ak si na tejto prednáške nebol, tu je aspoň jedna cenná rada-  ak sa cítiš prázdny…… choď na obed!* No tak sme teda išli.

V 2. bloku sme s riaditeľom Diecézneho katechetického úradu, otcom Petrom Buranským, otvorili tému hľadania Boha. Ciest ako Ho poznať je bezpočet. On len čaká, kedy ho prijmeš srdcom.

Páter Juraj Ďurnek, provinciál slovenských piaristov, v záverečnom bloku vniesol svetlo do hľadania seba samého. Odkrývajúc podstatu kresťanskej identity nám vlastne priniesol modrú krv, ktorá odjakživa vyznačuje každé kráľovské dieťa. Pretože práve nimi sme aj my, synmi a dcérami Boha, ktorý nás prijíma ako kráľ svoje dieťa.

Po poslednej prednáške neostalo iné, než sláviť svätú omšu a pobudnúť na adorácii v tichej prítomnosti Boha, aby sme všetky pocity a myšlienky nakopené v hlave premysleli a pochopili.

Nehľadalo len tých 80 z nás, ktorý prišli v piatok na sympózium. Hľadá každý. Stále. Aj Ty. A neverím, že nie. Pretože pre nás mladých ľudí je to priam vlastné. Tretiacke hľadanie a túžba nájsť životnú cestu sa pretavili do prípravy jednotlivých blokov. Teraz dúfam, že naše nachádzanie sa rovnako účinne pretaví do našich životov.

* Ak skutočne hľadáš vnútorné naplnenie, choď do kostola a ticho tam seď. Postup opakuj každý deň. V plnosti Ti totiž naplnenie nedá ani najdokonalejší človek.

Fotogaléria

(text: Katarína Petrovičová, foto: Marcel Meluš)

Novinky v kocke