Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Keď sa učitelia učia...

Nevšedné popoludnie  19.10. 2021 zažili naši pedagógovia z  gymnázia  GCM a Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v multimediálnej učebni. Do lavíc zasadli namiesto študentov a „učili  sa“. Pán Mgr. L. Lorincz a PaedDr. V. Štefanovičová sú  dlhoročnými autormi   projektového  vyučovania a stoviek prezentácií v PPT(PowerPoint).   Aj v našej  škole   sa  uplatňujú vysoko inovatívne, moderné a efektívne  metódy vo vyučovaní, ktoré však treba neustále inovovať a  vylepšovať. Preto svoje skúsenosti a praktické vedomosti Mgr. L.Lorincz rád  odovzdáva aj ostatným kolegom, učiteľom.

 

Hlavným ťažiskom stretnutia bola tvorba prezentácií na rôznych vyučovacích predmetoch, fázy vytvárania prezentácie: zber, triedenie materiálov, spracovanie informácií,  zmysly poslucháčov, obrázky, videosekvencie, audio nahrávky, kontrasty, efekty.  Mali sme možnosť  pozrieť si  niekoľko vzorových prezentácií nielen od kolegu Mgr.Lorincza, ale zaujímavé boli  aj prezentácie p.Mgr. M.Bažaličkovej z chémie a biológie.  Veľmi oceňujeme, že sme si jednotlivé fázy tvorby mohli  priamo s inštruktážou vyskúšať na animáciách a na  hypertextových odkazoch. Zistili sme, že do  slidov sa môžu vkladať aj rôzne aplikačné úlohy, interaktívne  cvičenia, kvízové úlohy.  Vyučovanie s kvalitne pripravenými prezentáciami je mimoriadne účinné, zaujímavé a atraktívne. Rovnako je obohacujúce aj pre samotných pedagógov. Takýmto spôsobom sa  študenti učia v súvislostiach, ktoré vysoko efektívne podporujú pamäť, konštruktívne myslenie, logiku a iné atribúty vzdelávania. Veríme, že prezentácie budú progresívnou súčasťou mnohých vyučovacích hodín a stanú sa atraktívnym zdrojom  nadobúdania a rozvíjania vedomostí.  Realizáciou vlastnej či reprodukovanej prezentácie  podporíme  tvorivosť,  kritické myslenie, vnútornú motiváciu a inšpiráciu robiť vzdelávanie, seba i svet kvalitnejším. Ďakujeme  milému kolegovi Mgr. Lorinczovi a  Mgr. Bažaličkovej   za zmysluplne strávené popoludnie. Vaši vďační   učiteľskí  „poškoláci.“ 

( Zapísala: G.K.)

 

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac