Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Púte - Medjugorje, Assisi

Na púť do Medjugorja sa uvoľnilo niekoľko miest, môžete sa ešte stále prihlásiť - info na plagáte.

Prikladáme aj info o púti do Assisi.

Medjugorje

Assisi

Novinky v kocke